Om Radonguiden.dk

Radonguiden.dk administreres af Bolig- og Planstyrelsen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte styrelsen.

Bolig- og Planstyrelsen har på vegne af Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdet en radonhandlingsplan, der skal styrke den langsigtede indsats mod radon i bygninger.

Blandt handlingsplanens initiativer er etablering af Radonguiden.dk. Hjemmesiden skal fungere som en samlet indgang til information og vejledningsmateriale om radon.

Kontakt os

Har du spørgsmål til hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte styrelsen.

Skriftlig henvendelse

Skriftlige henvendelser med spørgsmål til Bolig- og Planstyrelsen skal sendes digitalt via mailadressen bpst@bpst.dk

Skriv gerne "Radonguiden.dk" i emnefeltet i mailen.

Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post via Borger.dk.